Nuusbrief 3/2020

Beste Musiekvriende,

In hierdie nuusbrief wil ek julle graag bekend stel aan gewyde koormusiek!!

Wat  is  ‘n  ORATORIUM: “Die woord kom van oratorio (Italiaans) wat bidsaal beteken. Die vroeë Oratoriums was ook gewyde stukke wat buite liturgiese verband uitgevoer is.Later het dit die vorm aangeneem van groots opgesette, hoofsaaklik godsdienstige werke vir verskeie soliste, koor en orkes, gebaseer op gewyde tekste, maar sonder kostuums en dekor.”    Koos  Human

Wat is ‘n STABAT MATER: “ ‘n Gewyde Rooms-Katolieke werk wat nie deel was van die gebruiklike liturgie nie.Eers in die agtiende eeu het dit plek in die Missaal gekry.”     Koos  Human

JS  Bach: Markus Passion BWV 247

   

Beethoven: Christus am Őlberge Op.85

   

Handel: Saul

   

Haydn: Die Jahreszeiten (Seasons)

   

Loewe: Passions Oratorium

   

Mendelssohn: Elijah Op.70

   

Pergolesi: Stabat Mater P.77

   

Steffani: Stabat  Mater

   

Handel: Messiah

   

Musiekgroete

Heide